Mã Trường

Mã Trường

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cập nhật 02/06/2020 - 04:49:45 AM (GMT+7)

Hiện tại, Khoa đã có đủ các phòng thí nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy thực hành, nghiên cứu và kiểm định về vật liệu bê tông, xi măng, đất và thép.  

1. Phòng Máy Trắc địa tọa lạc tại khu phòng thí nghiệm của khoa Kỹ thuật Công trình

2. Phòng Thí nghiệm Cơ học đất tọa lạc tại khu phòng thí nghiệm của khoa Kỹ thuật Công trình

3. Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng tọa lạc tại khu phòng thí nghiệm của khoa Kỹ thuật Công trình

4. Phòng Thí nghiệm Sức bền vật liệu tọa lạc tại khu phòng thí nghiệm của khoa Kỹ thuật Công trình

5. Trung tâm tính toán ứng dụng tại nhà B phòng B404 và B406 được đầu tư nhằm giảng dạy, hỗ trợ giảng viên, sinh viên tiếp cận và sử dụng công cụ máy tính để tính toán kết cấu, thực hiện bản vẽ.

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU