TB Khoa.KTCT

In

Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức về kiểm định cường độ bê tông không phá hủy cho lớp D16_XD

Cập nhật 25/11/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

 

Dựa trên ký kết hợp tác giữa khoa KTCT-STU và Công ty DAISHIN Nhật, Ban chủ nhiệm khoa KTCT tổ chức lớp học bổ túc kiến thức về kiểm định cường độ bê tông không phá hủy cho lớp D16_XD theo kế hoạch như sau:

1. 13g ngày thứ ba 3-12-2019 tại hội trường A, nội dung Lý thuyết kiểm tra cường độ bê tông, giảng viên: Kỹ thuật viên DAISHIN Nhật.

2. 13g ngày thứ năm 5-12-2019 tại hội trường A, nội dung Thực hành kiểm tra cường độ bê tông với máy máy kiểm tra cường độ bê tông theo phương pháp không phá hủy, giảng viên: Kỹ thuật viên DAISHIN Nhật

3. Tất cả sinh viên D16_XD phải tham dự vì là phần kiến thức bổ sung bắt buộc, nên sẽ điểm danh như lớp học theo lịch trình chính khoá

4. Buổi học vào chiều thứ ba 3-12-2019 với thầy Giang và cô Thảo Anh sẽ được thầy và cô bù vào ngày khác, thầy cô sẽ thông báo trực tiếp với lớp D16_XD

Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc và chất lượng hai buổi học tập này.

Trân trọng./.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo