1

TB Khoa.KTCT

In

​Thông báo lịch bảo vệ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - thầy Hà Công Huy hướng dẫn.

Cập nhật 17/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo lịch bảo vệ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Do thầy Hà Công Huy hướng dẫn.

Từ 8:30 - 10:30 sáng thứ 7 ngày 20.07.2019 tại VPK.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS