1

TB Khoa.KTCT

In

Thông báo lịch HD Đồ án nền móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 11/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo

Lịch HD Đồ án nền móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn sửa bài từ 15h300 đến 17h00 ngày thứ Sáu, 12.07.2019 tại VPK.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS