1

TB Khoa.KTCT

In

Lịch hướng dẫn lại lần cuối và lịch bảo vệ ĐA BTCT2 lớp D16_XD0304

Cập nhật 01/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Lịch hướng dẫn lại lần cuối và lịch bảo vệ ĐA BTCT2 lớp D16_XD0304

GVHD: THS. NGUYỄN DUY CƯỜNG

Lịch hướng dẫn lại lần cuối và bảo vệ Đồ án BTCT lớp D16_XD0304

- Lịch hướng dẫn lại lần cuối: Lúc 8h, thứ 4 ngày 3.7 tại Văn phòng khoa KTCT

- Lịch bảo vệ : 16h30, thứ 4 ngày 10.7 tại Văn phòng khoa KTCT

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS