1

TB Khoa.KTCT

In

Lịch hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và ĐA Nền Móng do Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 26/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Lịch HD Đồ án nền móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn sửa bài từ 15h00 đến 16h30 ngày thứ Sáu, 28.06.2019 tại Văn Phòng Khoa.

Thông báo lịch hướng dẫn LVTN do thầy Hà Công Huy hướng dẫn sửa bài từ 16h30 đến 17h30 ngày thứ Sáu, 28.06.2019 tại Văn Phòng Khoa.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS