1

TB Khoa.KTCT

In

Thông báo bảo vệ đồ án Nền móng lớp D16_XD03+04 do PGS.TS. Dương Hồng Thẩm hướng dẫn

Cập nhật 25/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo bảo vệ đồ án Nền móng lớp D16_XD03+04 do PGS.TS. Dương Hồng Thẩm hướng dẫn

SV lớp D16_XD03+04 bảo vệ môn Đồ án Nền Móng do PGS.TS. Dương Hồng Thẩm hướng dẫn, từ tuần lễ 08/7/2019-14/7/2019 sẽ bảo vệ tại phòng Thí nghiệm Cơ học đất. Thời gian bảo vệ từ: 8g00-11g00

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS