TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 D16-XD02 GVHD: TH.S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

Cập nhật 18/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

  • Ngày bảo vệ: Thứ bảy ngày 22/06/2019 bắt đầu lúc 8h30 -> … tại Văn phòng Khoa
  • Yêu cầu:
    • Khi đi bảo vệ: nộp bản thuyết minh tính toán A4 và bản vẽ A1 (hoặc A2, A3) (đem theo máy tính, bút viết)
    • Chuẩn bị trước khi bảo vệ: ôn tập lại những kiến thức trong quá trình làm đồ án

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS