TB Khoa.KTCT

In

Lịch hướng dẫn và bảo vệ Đồ án BTCT lớp D16_XD0304 - GVHD: THS NGUYỄN DUY CƯỜNG

Cập nhật 17/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Lịch hướng dẫn và bảo vệ Đồ án BTCT lớp D16_XD0304 - GVHD: THS NGUYỄN DUY CƯỜNG

Lịch hướng dẫn lần cuối và bảo vệ Đồ án BTCT lớp D16_XD0304

- Lịch hướng dẫn lần cuối: Lúc 17h, thứ 4 ngày 19.6 tại Văn phòng khoa KTCT

- Lịch bảo vệ : 16h30, thứ 2 ngày 1.7 tại Văn phòng khoa KTCT

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS