TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 – HỆ ĐHCQ

Cập nhật 14/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

V/v Sinh viên các lớp D16_XD01, D16_XD02, D16_XD03, D16_XD04 và các lớp D13_XD, D14_XD, D15_XD làm đồ án KCT2 do Thầy Tuấn hướng dẫn

Thầy Tuấn tổ chức bảo vệ đồ án KCT2 (cho các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ) theo lịch sau:

- Thời gian:

Thứ bảy, ngày 06/07/2019

+ Lớp D16_XD03&04, D13_XD và D14_XD: bắt đầu từ 9h30

+ Lớp D16_XD01&02 và D15_XD bắt đầu từ 13h30

- Địa điểm:

VPK KTCT - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Trân trọng thông báo!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS