TB Khoa.KTCT

In

Lịch bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 1-Thầy Khương Văn Huân hướng dẫn

Cập nhật 03/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do Thầy Khương văn Huân hướng dẫn ĐA Bê tông cốt thép 1 gồm:

- Lớp D15-XD02 ( 02 Sinh Viên)

- D17-XD03 và D17-XD04

- C14-XD01 (01 SV)

- C15-XD01 (4 SV)

- C16- XD01 (2 SV)

Sẽ bảo vệ vào 9g00 sáng ngày 7/6/2019

Địa điểm: Phòng Học (sẽ thông báo sau) Liên lạc với giáo viên Khương Văn Huân 0913145644

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS