TB Khoa.KTCT

In

Sinh viên do thầy TRẦN CÔNG LAI hướng dẫn LVTN

Cập nhật 10/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên do thầy TRẦN CÔNG LAI hướng dẫn LVTN

Sinh viên gặp thầy Trần Công Lai hướng dẫn luận văn lúc 8g30 thứ 3 ngày 14/5/2019.


Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS