TB Khoa.KTCT

In

Lịch thi lại tin học chuyên ngành 2 - hệ Liên thông

Cập nhật 10/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Lịch thi lại tin học chuyên ngành 2 - hệ Liên thông

STT TÊN MÔN GV GIẢNG DẠY SLSV THỨ NGÀY THI LỚP GIỜ THI PHÒNG
1 Tin học chuyên ngành 2 Nguyễn Công Huân 7SV Thứ Bảy 11/5/2019 L17_XD 13h30 B406

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS