TB Khoa.KTCT

In

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cập nhật 08/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  • Tuyển 1 kỹ sư xây dựng STU. Liên hệ anh Trần Quang Minh: 0903090791
  • Tuyển 2 kỹ sư xây dựng STU. Liên hệ anh Lực: 0918560856

Vpk, 08/5/2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS