TB Khoa.KTCT

In

Nhận đề tài Luận văn tốt nghiệp do Thầy Cường hướng dẫn

Cập nhật 24/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên tự chọn đề tài (nên chọn ít nhất 2 đề tài), in A3 bản vẽ kiến trúc gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.

Đến nhà thầy tại địa chỉ: 89/39 đường 14, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân để đăng ký đề tài

(Gọi điện thoại thầy trước khi đến: 0919.403.654)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS