TB Khoa.KTCT

In

Thông báo về việc làm Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 23/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp tháng 4 năm 2019 chú ý:

  • Sinh viên phải liên hệ Thầy cô hướng dẫn từ 22/4/2019 đến 26/4/2019.
  • Chuẩn bị 1 đến 2 đề tài trình duyệt và nhận nhiệm vụ với Thầy cô hướng dẫn từ 22/4/2019 đến 26/4/2019.
  • Nếu không chuẩn bị đề tài kịp thời hạn được thì thầy hướng dẫn sẽ tìm và giao đề tài.
  • Đề tài là bộ bãn vẽ gồm: mặt đứng chính, mặt đứng hông, mặt cắt dọc, các mặt bằng (mặt bằng hầm, mặt bằng tầng 1, mặt bằng các tầng giống nhau).
  • Không làm vách cứng, lõi cứng thì trên mặt bằng phải xóa vách cứng, lõi cứng.
  • Nếu giải theo sơ đồ phẳng thì đề tài không có vách cứng, lõi cứng và phải thỏa điều kiện sơ đồ phẳng.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS