TB Khoa.KTCT

In

Kính gửi: Quí thầy, cô hướng dẫn và sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp đợt tháng 04/2018.

Cập nhật 04/07/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

1.Chậm nhất đến 17 giờ ngày 27/7/2018 là hết hạn nộp bài tại văn phòng khoa.

Bài nộp bao gồm:

  • Bộ bản vẽ (không dưới 12 bản vẽ khổ A1 cho hệ đại học chính qui và liên thông);
  • Phiếu giao nhiệm vụ thiết kế;
  • Phiếu kiểm tra giữa kỳ.

Tất cả đều phải có chữ ký của thầy, cô hướng dẫn. Thuyết minh và bản vẽ phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên.

2.Phản biện từ 28/7 đến 01/8/2018 là thời gian dành cho thầy, cô phản biện theo phân công của khoa.

3.Bảo vệ: 8 giờ sáng thứ 6 ngày 03/8/2018 các Hội đồng bảo vệ bài thi tốt nghiệp làm việc và kết thúc nhiệm vụ vào chiều cùng ngày.

TP.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Đỗ Đào Hải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS