TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - GVHD: THS. LÊ ĐỨC TUẤN

Cập nhật 25/06/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

V/v Sinh viên các lớp D15_XD01, D15_XD02, D15_XD03, D15_XD04 và các lớp D13_XD, D14_XD làm đồ án KCT2 do Thầy Tuấn hướng dẫn

Thầy Tuấn tổ chức bảo vệ đồ án KCT2 (cho các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ) theo lịch sau:

- Thời gian:

Thứ bảy, ngày 07/07/2018

+ Lớp D15_XD03&04: bắt đầu từ 9h30

+ Lớp D15_XD01&02 và D13_XD, D14_XD bắt đầu từ 13h30

- Địa điểm:

VPK KTCT - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Trân trọng thông báo!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS