TB Khoa.KTCT

In

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BỊ ĐÌNH CHỈ SAU KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật 20/06/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỊ ĐÌNH CHỈ SAU KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP
Trương Đình Thảo Anh 1 DH81301214 Lưu Đức Thạch D13_XD02
Trương Đình Thảo Anh 2 DH81300342 Huỳnh Đình Hải D13_XD02
Nguyễn Công Huân 3 LT81600128 Lương Thị Mỹ Hạnh L16_XD04
Phan Thiệu Huy 4 LT81500699 Phạm Xuân Tân L15_XD02
Phan Thiệu Huy 5 LT81500720 Nguyễn Khoa Trường Thiện L15_XD05
Mai Đức Khôi 6 DH81300797 Nguyễn Trọng Nghĩa D13_XD01
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2018
P.TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
ThS. Trần Tấn Quốc

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS