TB Khoa.KTCT

In

Lịch HD Đồ Án Nền Móng lớp ĐH D15-XD2

Cập nhật 20/06/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo

Lịch hướng dẫn đồ án Nền Móng lớp ĐH D15-XD2 do Thầy Hà Công Huy hướng dẫn sẽ gặp thầy Huy vào Thứ 6 ngày 22-06-2018 lúc 18h15 tại văn phòng khoa.

Trân trọng./.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS