TB Khoa.KTCT

In

V/v Kiểm tra giữa kỳ Bài thi tốt nghiệp

Cập nhật 04/06/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Kính gửi: Quí thầy, cô và sinh viên đang làm Bài thi tốt nghiệp.

  • Phân công kiểm tra:
  • Khi đến kiểm tra sinh viên phải đem theo Phiếu giao nhiệm vụ, phiếu theo dõi tiến độ, có chữ ký của GV hướng dẫn và toàn bộ khối lượng đã làm.
  • Đến ngày 19 tháng 6 năm 2018 sinh viên nào không tham gia kiểm tra xem như đình chỉ làm bài thi tốt nghiệp.
  • Sinh viên nào hoàn thành nhó hơn 40% (<40%) khối lượng, xem như chưa đạt yêu cầu, sinh viên nào vắng quá 2 buổi hướng dẫn của giáo viên ghi trong “Phiếu theo dõi tiến độ” và sinh viên nào chưa đạt yêu cầu (<40% khối lượng) sẽ đình chỉ làm bài thi tốt nghiệp.

STT

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

GIÁO VIÊN KIỂM TRA

1

ThS. Nguyễn Công Huân

TS. Thân Trọng Trần Hoan

TS. Đỗ Đào Hải

0913.901.109

Sv gặp thầy Hải lúc 3 giờ chiều thứ 5 tuần này ngày 07/6/2018 tại văn phòng khoa.

2

ThS. Ngô Thanh Đức

ThS. Phạm Trường Giang

ThS. Trần Tấn Quốc

0903.663.782

Sv gặp thầy Quốc lúc 3 giờ chiều thứ 3 ngày 12/6/2018 tại văn phòng khoa.

3

ThS. Hà Công Huy

ThS. Phạm Quốc Lâm

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

0903.708.360

(sv gặp thầy vào 8g00 thứ 2-ngày 11/6/2018 tại PTN. cơ học đất)

4

TS. Phan Thiệu Huy

ThS. Trương Đình Thảo Anh

ThS. Phạm Quốc Lâm

0908.404.611

(sv gọi điện cho thầy)

5

TS. Mai Đức Khôi

ThS. Trần Công Lai

ThS. Phạm Trường Giang

0907.894.638

tối thứ 6 ngày 8/6/2018 lúc 18h00 đến 200 nguyễn trọng tuyển

6

TS. Bùi Thanh Tâm

ThS. Trần Tấn Quốc

ThS. Nguyễn Quang Huy

0903.809.565

(sv gọi điện cho thầy)

7

TS. Đỗ Đào Hải

ThS. Huỳnh Văn Khanh

ThS. Lê Đức Tuấn

0976.010.435

Thời gian: 19h30 Chủ nhật ngày 17/06/2018

Địa điểm: 958/14 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Lưu ý: Từ nay đến hết buổi sáng ngày 17/06/2018, các bạn sẽ không liên lạc được với thầy Tuấn bằng điện thoại vì thầy đang ở châu Âu. Mong các bạn thông cảm!

8

ThS. Lê Đức Tuấn

ThS. Huỳnh Thanh Vũ

ThS. Đoàn Thị Anh Thuỷ

0988.102.025

Sv gặp cô Thuỷ lúc 8g30 thứ 4 ngày 06/6/2018 tại nhà - 241 Chu Văn An, P12, Q Bình Thạnh.

Chung cư Đất Phương Nam

Căn hộ c17+1

9

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

ThS. Nguyễn Quang Huy

ThS. Trần Công Lai

0989.506.629

(sv gọi điện cho thầy)

10

ThS. Nguyễn Duy Cường

ThS. Tạ Thuỳ Trang

ThS. Huỳnh Văn Khanh

0903.322.650

(sv gọi điện cho thầy)

11

TS. Tạ Minh Nghi

ThS. Đoàn Thị Anh Thuỷ

ThS. Nguyễn Duy Cường

0919.403.654

(sv gọi điện cho thầy)

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Đỗ Đào Hải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS