TB Khoa.KTCT

In

LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT 2

Cập nhật 25/05/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

LỚP: D15_XD0304 + D14_XD0102 LÀM LẠI

GVHD: THẦY NGUYỄN DUY CƯỜNG

(ĐT: 0919.403.654)

  • Lịch nộp bài: tất cả sinh viên nộp bài lúc 17h30, thứ 4 ngày 6.6.18 tại Văn phòng Khoa KTCT
  • Lịch bảo vệ: tại Văn phòng Khoa KTCT

+ Lớp D15_XD03 và D14_XD0102 làm lại: Lúc 17h30, thứ 4 ngày 6.6.18

+ Lớp D15_XD04: Lúc 7h30, thứ 7 ngày 9.6.18

Ngày 25.05.2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS