TB Khoa.KTCT

In

Thông báo tuyển dụng

Cập nhật 21/05/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên liên hệ công ty để biết chi tiết.

a. Công ty của KS Nguyễn Thế Hồng (STU) cần tuyển KSXD lên hệ đt: 0977207676

b. Công ty CPXL Chợ Lớn cần tuyển KSXD lên hệ đt: 0918345483

c. Công ty của ThS. Trần quang Minh (STU) cần tuyển KSXD lên hệ đt: 0903090791

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS