TB Khoa.KTCT

In

LỊCH BẢO VỆ MÔN THỰC HÀNH MÓNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU - GVHD: PGS.TS. DƯƠNG HỒNG THẨM

Cập nhật 29/01/2018 - 11:19:58 AM (GMT+7)

LỊCH BẢO VỆ MÔN THỰC HÀNH MÓNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU - GVHD: PGS.TS. DƯƠNG HỒNG THẨM

LỚP L16_XD03+04 LÀM LẠI

Thời gian bảo vệ: 8g sáng, 14g chiều thứ 4 ngày 31/01/2018 tại phòng thí nghiệm Cơ học đất B109

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)