TB Khoa.KTCT

In

V/v Bảo vệ BTL môn Thiết kế công trình Dân dụng lớp C15-XD01 và học lại do thầy Huỳnh Văn Khanh hướng dẫn

Cập nhật 19/01/2018 - 01:47:08 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ BTL môn Thiết kế công trình Dân dụng lớp C15-XD01 và học lại do thầy Huỳnh Văn Khanh hướng dẫn, Vào lúc 8g30 ngày 27-01-2018 tại phòng máy B406.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)