TB Khoa.KTCT

In

Các sinh viên đang làm Luận văn tốt nghiệp và Quí thầy cô hướng dẫn.

Cập nhật 15/01/2018 - 02:39:22 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

  • Hạn cuối cùng nộp Luận văn tốt nghiệp: 17 giờ ngày 26/01/2018.
  • Ngày bảo vệ Luận văn tốt nghiệp: 8 giờ sáng ngày 02/02/2018.
  • Thời gian các thầy, cô chấm phản biện: từ ngày 27/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.
  • Các hội đồng tốt nghiệp sẽ chỉ làm việc trong buổi sáng ngày 02/02/2018.
  • Khi đến nộp LVTN sinh viên phải đem đến:
  • Toàn bộ bản vẽ và thuyết minh có đầy đủ chữ ký của thầy cô hướng dẫn kèm theo đĩa mềm.
  • Phiếu theo dõi tiến độ.

Chúc các bạn thành công.

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Đào Hải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS