TB Khoa.KTCT

In

Các sinh viên đang làm Luận văn tốt nghiệp và Quí thầy cô hướng dẫn.

Cập nhật 15/01/2018 - 02:39:22 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

  • Hạn cuối cùng nộp Luận văn tốt nghiệp: 17 giờ ngày 26/01/2018.
  • Ngày bảo vệ Luận văn tốt nghiệp: 8 giờ sáng ngày 02/02/2018.
  • Thời gian các thầy, cô chấm phản biện: từ ngày 27/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.
  • Các hội đồng tốt nghiệp sẽ chỉ làm việc trong buổi sáng ngày 02/02/2018.
  • Khi đến nộp LVTN sinh viên phải đem đến:
  • Toàn bộ bản vẽ và thuyết minh có đầy đủ chữ ký của thầy cô hướng dẫn kèm theo đĩa mềm.
  • Phiếu theo dõi tiến độ.

Chúc các bạn thành công.

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Đào Hải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)