TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT 2 LỚP: C15_XD01 + CÁC LỚP LÀM LẠI GVHD: THẦY NGUYỄN DUY CƯỜNG (ĐT: 0919.403.654)

Cập nhật 10/01/2018 - 03:34:23 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT 2

LỚP: C15_XD01 + CÁC LỚP LÀM LẠI

GVHD: THẦY NGUYỄN DUY CƯỜNG

(ĐT: 0919.403.654)

Lịch bảo vệ: Lúc 17h, thứ 6 ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Khoa KTCT


Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)