TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 GVHD: TH.S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

Cập nhật 09/01/2018 - 03:30:57 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

GVHD: TH.S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

-Ngày bảo vệ: Chủ nhật ngày 14/01/2017 bắt đầu lúc 8h -> … tại Văn phòng Khoa

-Yêu cầu:

- Khi đi bảo vệ: nộp bản thuyết minh tính toán A4 và bản vẽ A1 (đem theo máy tính, bút viết)

- Chuẩn bị trước khi bảo vệ: ôn tập lại những kiến thức trong quá trình làm đồ án

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)