TB Khoa.KTCT

In

LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT1 LỚP: D14_XD02 + D15_XD01 GVHD: THẦY NGUYỄN DUY CƯỜNG (ĐT: 0919.403.654)

Cập nhật 08/01/2018 - 09:24:05 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

  • LỊCH HƯỚNG DẪN LẦN CUỐI: LÚC 17H, THỨ 7, NGÀY 6.1.2018
  • LỊCH BẢO VỆ: LÚC 8H, THỨ 7, NGÀY 13.1.2018

Ngày 4.1.2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)