TB Khoa.KTCT

In

Đình chỉ 50% Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 28/12/2017 - 01:29:26 PM (GMT+7)

Danh sách sinh viên bị đình chỉ 50% sau khi kiểm tra giưa kỳ Luận Văn Tốt Nghiệp

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỊ ĐÌNH CHỈ SAU KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP
ThS. Trần Công Lai 1 LT81500607 Nguyễn Tuấn Khanh L15_XD03
ThS. Nguyễn Quang Huy 2 LT81500699 Phạm Xuân Tân L15_XD02
ThS. Nguyễn Quang Huy 3 LT81500476 Phạm Trí Nhân L15_XD01
TS. Mai Đức Khôi 4 DH81301214 Lưu Đức Thạch D13_XD02
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017
TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
TS. Đỗ ĐàoHải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Tuyển dụng (16/02/2019)