TB Khoa.KTCT

In

Lịch làm lại ĐA Thi công-lớp L15_XD

Cập nhật 18/09/2017 - 02:08:57 PM (GMT+7)

Những sinh viên làm lại ĐA Thi công lớp L15_XD gồm:

1. Lê Cẩm Hùng

2. Phan Văn Thừa

3. Nguyễn Công Trứ

4. Nguyễn Đặng Nghĩa Nhân

5. Hồ Thành Phương

Liên hệ trực tiếp với Thầy Phạm Trường Giang (0907.894.638) để nhận đề

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo