TB Khoa.KTCT

In

Lịch bảo vệ ĐA Nền móng-học kỳ hè

Cập nhật 11/09/2017 - 10:05:28 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm Đồ án Nền móng vào học kỳ hè với Thầy Hà Công Huy sẽ bảo vệ vào 5h30 thứ 6 ngày 15.9.2017 tại Văn phòng khoa.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo