TB Khoa.KTCT

In

Dời ngày bảo vệ môn Đồ án Bê tông cốt thép - GVHD: ThS. Trần Công Lai

Cập nhật 07/09/2017 - 03:58:56 PM (GMT+7)

Thông báo

Dời ngày bảo vệ môn Đồ án Bê tông cốt thép - GVHD: ThS. Trần Công Lai 0989.506.629

Dời lịch bảo vệ sang 8 giờ sáng thứ 6 tuần sau ngày 15/9/2017 tại văn phòng khoa.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo