TB Khoa.KTCT

In

Gia hạn thời gian bảo vệ môn Thực hành móng trên nền đất yếu GVHD: TS. Phan Thiệu Huy

Cập nhật 31/08/2017 - 02:18:29 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Gia hạn thêm 1 tuần để lớp làm cho xong môn Thực hành Móng trên nền đất yếu.

14g30 -17g30 Thứ 3 ngày 5/9/2017 tại văn phòng khoa sẽ bảo vệ bổ sung môn học .

Trân trọng.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo