TB Khoa.KTCT

In

Thay đổi thời gian hướng dẫn ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HK HÈ LỚP ĐẠI HỌC - GVHD: Thầy Hà Công Huy

Cập nhật 25/08/2017 - 10:01:27 AM (GMT+7)

Thay đổi thời gian hướng dẫn ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HK HÈ LỚP ĐẠI HỌC - GVHD: Thầy Hà Công Huy

Thay đổi thời gian hướng dẫn ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HK HÈ LỚP ĐẠI HỌC sáng NGÀY THỨ 7 lúc 8h00, 26.08.2017 chuyển sang buổi chiều lúc 15h00 cùng ngày.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo