TB Khoa.KTCT

In

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HỌC KỲ HÈ - GVHD: THẦY HÀ CÔNG HUY

Cập nhật 16/08/2017 - 02:24:19 PM (GMT+7)

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HỌC KỲ HÈ - GVHD: THẦY HÀ CÔNG HUY

Sinh viên tập trung tại văn phòng khoa lúc 7g30 sáng thứ 7 tuần này ngày 19/8/2017 tại văn phòng khoa để thầy Hà Công Huy hướng dẫn đồ án Nền móng.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

  1. Thông tin việc làm (27/02/2018)