TB Khoa.KTCT

In

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HỌC KỲ HÈ - GVHD: THẦY HÀ CÔNG HUY

Cập nhật 16/08/2017 - 02:24:19 PM (GMT+7)

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HỌC KỲ HÈ - GVHD: THẦY HÀ CÔNG HUY

Sinh viên tập trung tại văn phòng khoa lúc 7g30 sáng thứ 7 tuần này ngày 19/8/2017 tại văn phòng khoa để thầy Hà Công Huy hướng dẫn đồ án Nền móng.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo