TB Khoa.KTCT

In

Bảo vệ đồ án nền móng- Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 12/07/2017 - 02:35:53 PM (GMT+7)

Sinh viên làm ĐA Nền móng do Thầy Hà Công Huy hướng dẫn mà chưa bảo vệ đợt 1 thì bảo vệ đợt 2- tối thứ 5, ngày 13.07.2017 tại Văn Phòng Khoa, lúc 17h30

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo