TB Khoa.KTCT

In

Lịch bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép lớp L16_XD01+02

Cập nhật 28/06/2017 - 02:51:58 PM (GMT+7)

GVHD: THẦY NGUYỄN DUY CƯỜNG

(ĐT: 0919.403.654)

Lịch bảo vệ: tại Văn phòng Khoa KTCT

  • Lớp L16_XD01
  • Lớp L16_XD02
  • Sinh viên có STT từ 01 đến 25 : Bảo vệ lúc 13h30, thứ 7 ngày 08.07.2017
  • Sinh viên có STT từ 26 đến 43 : Bảo vệ lúc 16h00, thứ 7 ngày 08.07.2017
  • Sinh viên có STT từ 01 đến 10: Bảo vệ lúc 18h30, thứ 7 ngày 08.07.2017
  • Sinh viên có STT từ 11 đến 39: Bảo vệ lúc 8h30, chủ nhật ngày 09.07.2017

Ngày 27.06.2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo