TB Khoa.KTCT

In

LỊCH HƯỚNG DẪN LVTN NĂM 2017 GIÁO VIÊN: ThS. NGUYỄN DUY CƯỜNG

Cập nhật 20/04/2017 - 07:48:16 AM (GMT+7)

LỊCH HƯỚNG DẪN LVTN NĂM 2017 GIÁO VIÊN: ThS. NGUYỄN DUY CƯỜNG

1. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

CÁC BẠNSINH VIÊN TỰ CHỌN ĐỀ TÀI (NÊN CHỌN 02 ĐỀ), IN A3 CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, GẶP THẦY ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LÚC 14h, THỨ 7, NGÀY 22-04-2017 TẠI VPK KTCT

2. LỊCH HƯỚNG DẪN

LÚC 17h30, THỨ 2 HÀNG TUẦN TẠI VPK KTCT, NGÀY BẮT ĐẦU 24-04-2017

TP.HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo