TB Khoa.KTCT

In

Lịch duyệt đề tài LVTN do Thầy Công Huy, Thanh Đức, Cô Ngọc hướng dẫn

Cập nhật 19/04/2017 - 02:46:56 PM (GMT+7)

1. Thầy Hà Công Huy: lúc 13g00 , thứ 7, ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Khoa

2. Cô Nguyễn Trần Bích Ngọc: lúc 18g00 ngày 26/04 tại nhà Cô (264 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10)

3. Thầy Ngô Thanh Đức: lúc 9g00 ngày 26/4/2017 tại Văn phòng khoa. Sinh viên mang theo bản vẽ A 1 kiến trúc (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS