TB Khoa.KTCT

In

DUYỆT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP DO CÔ ĐOÀN THỊ ANH THỦY HƯỚNG DẪN

Cập nhật 19/04/2017 - 03:07:26 PM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do do Đoàn Thị Anh Thủy hướng dẫn sẽ gặp Cô để duyệt đề tài vào:

- 14g00 Chủ nhật-ngày 23/4/2017

- Địa chỉ: 366/66A Chu văn An, phường 12 Quận Bình Thạnh

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS