TB Khoa.KTCT

In

Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 20/04/2017 - 08:18:37 AM (GMT+7)

Sinh viên tự liên hệ Giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài. Nộp Phiếu đề tài về văn phòng khoa theo đúng tiến độ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS