TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 - GVHD: THS PHẠM TRƯỜNG GIANG

Cập nhật 11/04/2017 - 03:42:17 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 - GVHD: THS PHẠM TRƯỜNG GIANG

Nhóm sinh viên làm đồ án Thi công 2 (Tổ chức thi công) do thầy Phạm Trường Giang hướng dẫn phải tập trung lúc 14h thứ 5 ngày 13/4/2017 tại văn phòng khoa để hướng dẫn nhằm nộp gấp đồ án vào thứ 3 tuần sau 18/4/2017.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS