TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Cập nhật 26/09/2016 - 08:14:44 AM (GMT+7)

XÉT HỌC BỔNG CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Học bổng Khoa Kỹ thuật công trình dành cho sinh viên nghèo vượt khó của Khoa. Sinh viên các khóa 2015, 2014, 2013 của Khoa có học lực khá trở lên, không nợ môn học nào và có hoàn cảnh khó khăn nộp đơn xin xét học bổng về Văn phòng khoa.

Hồ sơ gồm có:

  1. Đơn xin xét học bổng;
  2. Bảng điểm tổng kết của sinh viên;
  3. Giấy xác nhận của địa phương về gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thời hạn nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2016.

 

                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

                                                                                      Đã ký

 

                                                                             TS. Đỗ Đào Hải

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo