Quỹ Học Bổng

In

Cty TNHH Tân Tín Thành tài trợ hội nghị khoa học khoa và Quỹ học bổng Khoa KTCT

Cập nhật 25/04/2016 - 02:01:36 PM (GMT+7)

Ngày 25/4/2016 Cty TNHH Tân Tín Thành đã chuyển khoản vào Quỹ học bổng khoa KTCT số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để tài trợ Hội nghị khoa học khoa và Quỹ học bổng khoa.        

Ban chủ nhiệm khoa xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý công ty vì sự đóng góp cao quí này.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo