Mã Trường

Mã Trường

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cập nhật 16/07/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)
  1. Ban lãnh đạo Khoa:
  • a. Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Công Thành
    Điện thoại: 0903.672.976 - Email: thanh.buicong@stu.edu.vn

e2545b40c96e713aa7062348da8c0d9b.jpg

b. Phó Trưởng Khoa:

GVC, ThS.Trần Tấn Quốc

Điện thoại: 0903.663.782 – Email:quoc.trantan@stu.edu.vn

c. Trợ lý nghiên cứu khoa học, Sau đại học:

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

Điện thoại: 0903. 708.360 - Email: tham.duonghong@stu.edu.vn

d23f64a9f62c81c9295d79def98395a4.jpg

2. Thư ký Khoa:

- CN. Nguyễn Thị Lệ Thi – Email: ntlthi82@yahoo.com.vn

- KS. Đỗ Phương Chi – Email: phuongchivl87@yahoo.com

- Điện thoại Văn phòng Khoa: (08).38.521069

Thư ký khoaCác Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU