Sơ đồ tổ chức

In

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cập nhật 19/04/2016 - 03:14:50 PM (GMT+7)
 1. Ban lãnh đạo Khoa:

Trưởng Khoa: GVC, TS. Đỗ Đào Hải

Giảng dạy: Kết cấu thép, Nhập môn ngành xây dựng

Điện thoại: 0913.901.109 – Email: hai.dodao@stu.edu.vn

 

 Phó Trưởng Khoa: GVC, ThS.Trần Tấn Quốc  

Giảng dạy:  Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Thiết kế Công trình Dân Dụng.

Điện thoại: 0903.663.782 – Email: ttquocbk@gmail.com


 

Trợ lý Khoa:

Trợ lý Khoa: GV, TS. Nguyễn Huy Gia.

 Giảng dạy:  Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu.

Điện thoại: 0932.51.7979  – Email: giabk@yahoo.com

TS. Nguyễn Huy Gia

 2.  Thư ký Khoa:

-  CN. Nguyễn Thị Lệ Thi – Email: ntlthi82@yahoo.com.vn

-  KS. Đỗ Phương Chi – Email: phuongchivl87@yahoo.com

-  Điện thoại Văn phòng Khoa: (08).38.521069

Thư ký khoa

3.  Đội ngũ giảng viên làm việc toàn thời gian

 Hiện tại giảng viên cơ hữu của Khoa gồm 30 thầy cô đảm nhận việc dạy phần kiến thức chuyên môn của chương trình đào tạo ngành Dân dụng & Công nghiệp. Số giảng viên có học vị Tiến Sĩ là 05 thầy, còn lại có 24 thầy cô đạt học vị Thạc Sĩ, bằng cấp Kỹ sư có 01 thầy. Tất cả 05 Tiến Sĩ đều lấy bằng ở nước ngoài như Pháp (02), Ba Lan (01), CH Séc (01), Hàn quốc (01). Hầu hết các thầy cô còn lại đều xuất thân Đại học và lấy bằng Thạc Sĩ từ Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (22), Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (02), Viện Kỹ thuật Á châu AIT (01).

4.  Các Bộ môn và Trung tâm

 Tất cả các thầy cô giảng dạy được bố trí sinh hoạt học thuật ở các Bộ môn chuyên môn như sau:

 BỘ MÔN SỨC BỀN & KẾT CẤU

 Đảm trách giảng dạy các môn học

 1. Cơ lý thuyết
 2. Sức bền vật liệu 1
 3. Sức bền vật liệu 2
 4. Cơ học kết cấu 1
 5. Cơ học kết cấu 2
 6. Thiết kế công trình dân dụng
 7. Cơ lưu chất
 8. ĐAMH Thiết kế công trình dân dụng
 9. BTL Cơ học kết cấu
 10. TN Sức bền vật liệu

 Danh sách giảng viên Bộ môn Sức bền & Kết cấu:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Trần Tấn Quốc

GVC

Phó khoa – Chủ nhiệm bộ môn

0903.663.782

2

TS. Nguyễn Huy Gia

GV

Trợ lý khoa

0932.517.979

3

ThS. Phạm Quốc Lâm

GV

Trưởng TT tính toán ứng dụng

0908.404.611

4

ThS. Đoàn Thị Anh Thủy

GV

Giảng viên cơ hữu

0988.102.025

5

ThS. Ngô Hồng Đức

GV

Giảng viên cơ hữu

0909.211.156

6

ThS. Trần Anh Trung

GV

Trưởng phòng TN Sức bền vật liệu

0906.727.177

 BỘ MÔN CÔNG TRÌNH

Đảm trách giảng dạy các môn học:

 1. Kết cấu bê tông cốt thép 1
 2.  Kết cấu bê tông cốt thép 2
 3.  Kết cấu thép 1
 4. Kết cấu thép 2
 5. Kiến trúc công trình 1
 6. Kiến trúc công trình 2
 7. Vẽ kỹ thuật xây dựng 1
 8. Vẽ kỹ thuật xây dựng 2
 9. Anh văn chuyên ngành 1
 10. Anh văn chuyên ngành 2
 11. Nhập môn công tác kỹ sư (phần chuyên ngành)
 12. Nhập môn nghề xây dựng
 13. Vật liệu xây dựng
 14. Nhà cao tầng
 15. Dự toán
 16. Bê tông cốt thép ứng lực trước
 17. Thí nghiệm công trình
 18. Kết cấu bê tông cốt thép 2
 19. Kết cấu thép 2
 20. Kiến trúc công trình
 21. ĐA Bê tông cốt thép 1,2

Danh sách giảng viên Bộ môn Công trình:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Tạ Trung Hậu

GV

Chủ nhiệm bộ môn

0918.781.841

2

TS. Đỗ Đào Hải

GVC

Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình

0913.901.109

3

TS. Tạ Minh Nghi

GV

Giảng viên cơ hữu

0982.181.936

4

ThS. Trần Công Lai

GV

Giảng viên cơ hữu

0989.506.629

5

ThS. Lê Đức Tuấn

GV

Giảng viên cơ hữu

0976.010.435

6

ThS. Nguyễn Duy Cường

GV

Giảng viên cơ hữu

0919.403.654

7

ThS. Huỳnh Văn Khanh

GV

Giảng viên cơ hữu

0903.322.650

8

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

GV

Giảng viên cơ hữu

0908.444.040

9

 ThS-KTS. Phạm Thị Minh Thoa

GV

Giảng viên cơ hữu

0908.253.699

10

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

GV

Giảng viên cơ hữu

0983.680.314

11

ThS. Tạ Thùy Trang

GV

Giảng viên cơ hữu

0903.960.110

12

ThS. Phan Lữ Trí Minh

GV

Giảng viên cơ hữu

0984.889.642

13

ThS. Huỳnh Thanh Vũ

GV

Giảng viên cơ hữu

0906.692.035

 BỘ MÔN ĐỊA CƠ NỀN MÓNG

Đảm trách giảng dạy các môn học:

 1. Cơ học đất
 2. Nền và móng
 3. Móng trên nền đất yếu
 4. ĐA Nền móng công trình
 5. ĐA Móng trên nền đất yếu
 6. TN Cơ học đất

 Danh sách giảng viên Bộ môn Cơ học đất & Nền móng:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

TS. Phan Thiệu Huy

GV

Chủ nhiệm bộ môn

0908.012.271

2

ThS. Hà Công Huy

GV

Giảng viên cơ hữu

0903.970.578

3

ThS. Nguyễn Quang Huy

GV

Trưởng phòng TN Cơ học đất

0903.809.565

4

ThS. Trần Minh Khoa

GV

Giảng viên cơ hữu

0937.938.918

 BỘ MÔN THI CÔNG & QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Đảm trách giảng dạy các môn học:

 1. Thi công 1
 2. Thi công 2
 3. Quản lý xây dựng 1
 4. Quản lý xây dựng 2
 5. Kinh tế xây dựng,
 6. Môi trường và an toàn lao động
 7. Trắc địa
 8. ĐA Thi công 1,2

  Danh sách giảng viên Bộ môn Thi công & Quản lý Xây dựng:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

TS. Nguyễn An Ninh

GV

Giảng viên cơ hữu

0908.426.634

2

ThS. Phạm Trường Giang

GV

Chủ nhiệm Bộ môn

0907.894.638

3

ThS. Nguyễn Trần Bích Ngọc

GV

Giảng viên cơ hữu

0903.773.684

4

ThS. Trương Đình Thảo Anh

GV

Giảng viên cơ hữu

0918.485.050

5

ThS. Ngô Thanh Đức

GV

Trưởng phòng TN Vật liệu xây dựng

0903.994.519

6

ThS. Hồ Anh Bình

GV

Giảng viên cơ hữu

0989.985.253

7

KS. Châu Minh Hiếu

GV

Trưởng phòng máy trắc địa

0909.233.547

  TRUNG TÂM TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG

Đảm trách giảng dạy các môn:

 1. Tin học chuyên ngành 1
 2. Tin học chuyên ngành 2
 3. Tin học chuyên ngành 3
 4. Các môn ngoại khoá về tính toán ứng dụng

Danh sách giảng viên Trung tâm Tính toán Ứng dụng

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Phạm Quốc Lâm

GV

Trưởng Trung tâm

0908.404.611

2

ThS. Nguyễn Công Huân

GV

Giảng viên cơ hữu

0984.994.007

3

ThS,KTS. Nguyễn Tuấn Anh

GV

Giảng viên cơ hữu

0983.680.314


VIDEO CLIPS