Giới thiệu khoa

In

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Cập nhật 19/04/2016 - 03:04:19 PM (GMT+7)

Khoa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập từ  năm 1997, với nhiệm vụ đào tạo kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp ở bậc Cao đẳng và Đại học.

Ngoài hệ chính quy học ban ngày, Khoa Kỹ Thuật Công Trình được giao thêm nhiệm vụ đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học và bậc Đại học hệ Vừa học Vừa làm chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

 

Sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, học liệu, đề cương, giáo trình, từ niên khoá 2009 – 2010, Khoa Kỹ Thuật Công Trình áp dụng đào tạo theo Học chế tín chỉ cho hệ chính quy bậc Cao đẳng và Đại học.

Năm học 2015-2016 Khoa Kỹ Thuật Công Trình đã hoàn thành các bước cần thiết để mở ngành Quản lý Xây dựng bậc Đại học dự kiến sẽ tuyển sinh vào năm học 2016-2017.

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và đào tạo Sau Đại học, Khoa Kỹ Thuật Công Trình đã đầu tư nhiều công sức, chương trình này sẽ bắt đầu với bậc Cao học ngành Dân Dụng & Công nghiệp, dự kiến chương trình này sẽ vận hành và sẽ tuyển sinh vào năm học 2017 – 2018.

Cùng với chủ trương chung của Trường, từ năm 2010, Khoa đã công bố chuẩn đầu ra của ngành Kỹ Thuật Công Trình.

Trong năm 2011, Hiệu Trưởng đã cho phép tập thể giảng viên Khoa phối hợp với Ban liên lạc cựu sinh viên đã thành lập quỹ học bổng Khoa Kỹ Thuật Công Trình nhằm hỗ trợ sinh viên vượt khó, học giỏi. Cho đến năm học 2015-2016, quỹ đã phát hơn 114 suất học bổng. Quỹ đang tiếp tục phát triển, nhờ đó động viên sinh viên Khoa Khoa Kỹ Thuật Công Trình nổ lực học tập ngày càng tốt hơn.

Kể từ năm 2012, ngoài nhiệm vụ đào tạo theo đúng chương trình đào tạo đã công bố, Khoa Kỹ Thuật Công Trình đã được phép tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến học như bồi dưỡng thi Olympic Cơ học toàn quốc, bồi dưỡng sinh viên Nghiên cứu khoa học qua chương trình Luận văn tốt nghiệp chuyên đề, tăng cường Tiếng Anh chuyên ngành với lớp chứng chỉ Tiếng Anh chuyên ngành.

Sinh viên có năng lực, học tốt sẽ được Khoa tạo điều kiện theo học một số môn học nâng cao nhằm bồi dưỡng sinh viên ham học qua đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Kể từ khi thành lập Khoa đến nay, tất cả các chương trình do Khoa mở ra đều được vận hành liên tục, số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm tăng dần đã bắt đầu tạo được dấu ấn chất lượng đào tạo của Khoa trên khắp các lĩnh vực trong ngành xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

Tổng số tín chỉ phải đạt khi hoàn thành bậc Đại học chính quy là 139 tín chỉ, bậc Cao đẳng là 113 tín chỉ, hệ Liên thông Đại học là 53 tín chỉ.

Bậc Cao đẳng phải làm Bài thi tốt nghiệp và bậc Đại học phải làm Luận văn tốt nghiệp 06 tín chỉ, kết thúc môn học phải thông qua Hội Đồng Bảo vệ Tốt Nghiệp. Người hoàn thành chương trình được cấp Văn bằng Kỹ sư thuộc hệ thống Văn bằng Quốc gia Việt Nam.          

Văn phòng Khoa đặt tại tòa nhà C phòng C121 Trường Đại Học Công Nghệ  Sài gòn, 180 Cao lỗ, P4, Q8, Tp HCM. Điều hành Văn phòng Khoa là 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa, 1 Trợ lý Khoa và 2 Thư ký khoa.

Thông tin hoạt động Khoa có thể tìm trên trang web: www.stu.edu.vn vào trang Khoa Kỹ Thuật Công Trình.

Điện thoại liên hệ Văn phòng Khoa: (08) 38521069.


VIDEO CLIPS