Các hoạt động

In

BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KTCT

Cập nhật 20/04/2016 - 10:06:41 AM (GMT+7)

BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KTCT THEO CÁC NĂM

2013

Huy Gia Nguyen, Sophie Ortola, and Elhem Ghorbel (2013). Micromechanical modelling of the elas- tic behaviour of polymer mortars. European Journal of Environmental and Civil Engineering - Volume 17, Issue 2, 2013, 17, issue 2:65–83.

 

2014

Huynh Thanh Vu (2014). Analyzing 3-D Grid Strut-Tie Model of Slab Column Connections. Journal of Science & Education, pp.190-200.
Huỳnh Thanh Vũ (2014). Phân tích mô hình dàn ảo lưới không gian cho các liên kết sàn – cột bê tông cốt thép.Tạp chí Khoa học & Đào tạo, trang 190-200.


Nguyen Quang Kien (2014). The Application Of Curved Beam Finite Element Method For Some Static Problems Subjected To Concentrated Loads.Journal of Science & Education, pp.201-207.
Nguyễn Quang Kiên (2014). Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn dầm cong giải một số bài toán siêu tĩnh chịu tải trọng tập trung.Tạp chí Khoa học & Đào tạo, trang 201-207.


Tran Minh Khoa(2014). Interference Of Two Pile Foundations Analysis.Journal of Science & Education, pp.221-228.
Trần Minh Khoa (2014). Phân tích ảnh hưởng tương hỗ giữa hai móng cọc đặt gần nhau.Tạp chí Khoa học & Đào tạo, trang 221-228.


Ta Thuy Trang (2014). A Study On Moisture Diffusion And Drying Shrinkage Of Hardening Concrete.Journal of Science & Education, pp.229-238.
 Tạ Thuỳ Trang (2014). Nghiên cứu độ ẩm co ngót khô của bê tông bắt đầu ninh kết.Tạp chí Khoa học & Đào tạo, trang 229-238.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo