Các Định Hướng

In

Khả Năng Làm Việc Khi Ra Trường

Cập nhật 15/04/2009 - 09:08:38 PM (GMT+7)
a. Bậc Trung học chuyên nghiệp :  
Học sinh tốt nghiệp bậc THCN có thể trở thành Lập trình viên trình độ trung cấp, Người thiết kế đồ họa, Nhân viên sửa chữa máy tính, Nhân viên quản trị phòng máy.
b. Bậc Cao đẳng : Chuyên ngành Tin học
Sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng có thể trở thành Lập trình viên , Người thiết kế đồ họa, Chuyên viên sửa chữa máy tính và quản trị mạng cỡ vừa, Quản trị viên phòng máy. Tham gia vào các đội ngũ làm dự án ở c ác công ty phần mềm chuyên nghiệp ở các vị trí l àm việc đa dạng.

c. Bậc Đại học : Chuyên ngành Công Nghệ phần mềm ứng dụng
Sinh viên tốt nghiệp bậc Đại học có thể trở thành Lập trình viên cấp cao, Thiết kế phần mềm ứng dụng, Quản trị các hệ thống Cơ sở dữ liệu, các công việc liên quan đến mạng máy tính.

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo