Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo: Danh sách sinh viên_GV hướng dẫn "Đồ án Chuyên ngành" + "Đồ án Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin" + "Đồ án Tin học" - Lịch gặp GV hướng dẫn các môn Đồ án HK1 (2022-2023)

Cập nhật 21/09/2022 - 11:22:53 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên xem danh sách đã đăng ký nhóm các Đồ án trong HK1 (2022-2023), gồm: "Đồ án Chuyên ngành", "Đồ án PT&TKHTTT", "Đồ án Tin học" và "Lịch gặp GV hướng dẫn đính kèm dưới đây nhé

LƯU Ý: NHÓM SV DO CÔ NGUYỄN KIỀU OANH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN PTTK&HTTT CÓ THAY ĐỔI NGÀY GẶP GVHD TỪ 29/9 DỜI QUA NGÀY 06/10/2022 


Tin Nổi Bật